PARKET MASIVNI   |   PARKET NEOBRAĐENI   |   TEHNO PARKET


PARKET MASIVNI NEOBRAĐENI


u njima je sva lepota drveta izražena prirodnom bojom i teksturom. Površina parketa je brušena, ali nije dodatno obrađena lakom ili uljem. Dimenzijski, masivni neobrađeni parket jednak je masivnom gotovom parketu. Lepi se na podlogu celom površinom, a po želji konačna obrada može biti uljenje ili lakiranje. Debljina parketa omogućava brušenje i obnavljanje parketa više puta, što je veoma dobro u slučaju kada je parket položen u prostorije sa velikom frekvencijom ljudi. Većina parketa je ravna, bez koso sečenih ivica.

Sirova površina   Lakirana površina  
   
 

sistem spajanja
pero+utor