PODNO GREJANJE


Podne obloge od drveta nisu primerene za postavljanje na pod s električnim podnim grejanjem.


Betonska košuljica mora biti stručno izrađena u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača. Površina mora biti ravna, glatka, čista i čvrsta, košuljica kompaktna, suva i bez pukotina. Cevi u kojima je topla voda moraju biti položene bar 35 mm ispod površine košuljice, da bi se toplota ravnomerno rasporedila. U slučaju da cevi nisu na dovoljnoj dubini, na drvenoj podnoj oblozi može doći do pojava procepa ili fuga.

Najviša dozvoljena vlažnost estriha na koji se polaže podna obloga jeste: za cementni 1,8%, za anhidridni 0,3%.

Za mirovanje i sušenje betonske košuljice propisan je rok od 21 dana (za anhidridne estrihe 7 dana). Nakon ovog roka počinje se sa uključivanjem grejnog sistema po dole navedenom postupku, bez vremenskog prekida:

1. dan ................. 25 °C
2. dan ................. 30 °C
3. dan ................. 35 °C
4. dan ................. 40 °C
5. dan ................. 45 °C
6. dan ................. 50 °C
7. dan ................. 55 °C
8. -20. dan .......... 55 °C
21. dan ............... 50 °C
22. dan ............... 45 °C
23. dan ............... 40 °C
24. dan ............... 35 °C
25. dan ............... 30 °C
26. dan ............... 25 °C
27. dan ............... Merenje procenta vlage se vrši po CM metodi.

U trenutku kada sadržaj vlage u košuljici odgovara uslovima za postavljanje podnih obloga od drveta, može se početi sa polaganjem. U suprotnom, nastavlja se s sušenjem na 40 °C, sve dok se ne dostignu željeni dozvoljeni parametri. U toku sušenja neophodno je prostor vetriti (bez promaje).

Pre postavljanja podne obloge temperatura se postepeno smanjuje, 2-3 dana pre početka polaganja sistem se ugasi, odnosno u prostoriji se održava temperatura od 18 °C. 3 dana nakon postavljanja podne obloge, podno grejanje se ponovo uključuje i temperatura se postepeno podiže do željenog nivoa.

Temperatura površine estriha na koji je položena podna obloga ne sme prelaziti 25 °C. Optimalna vlažnost vazduha je od 50 do 60%.na vrh

Imate li neko pitanje?
 
 
FLOOR EXPERTS BEOGRAD  |   Milutina Milankovića 9ž  |   t. +381 11 22 81 409  |  info@floor-experts.rs
FLOOR EXPERTS NOVI SAD  |  Futoški put 10  |  t. +381 21 47 90 612  |  info@floor-experts.rs
Posetite naš novi sajt www.Floor-Experts.rs