POSTAVLJANJE DRVENIH PODNIH OBLOGA


1. PRE POSTAVLJANJA PODNIH OBLOGA

1.1. Dozvoljena vlažnost podloge:
 • cementna košuljica do 2,0%, cementna košiljica s podnim grejanjem do 1,8%
 • anhidridna košuljica do 0,5%, anhidridna košuljica s podnim grejanjem do 0,3%
 • ploče od iverice 9 ±2%
1.2. Podloga mora biti izrađena u skladu sa predviđenim propisima:
 • mora se ugraditi: hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i odgovarajuća građevinska konstrukcija
 • podloga mora biti ravna, a nivo prilagođen vrsti podne obloge koja se montira,
 • površina na koju se montira obloga mora biti čista, kompaktna, glatka, odgovarajuće apsorpcije i bez pukotina,
 • temperatura podloge u toku polaganja i 48 sati nakon montaže mora biti od 15 °C do 18 °C,
 • u slučaju da postoji podno grejanje: pre polaganja podne obloge neophodno je postepeno zagrevanje sistema po propisanim pravilima o uključivanju podnog grejanja.
Investitor mora da obezbedi betonsku košuljicu koja odgovara standardima. Parketar ima pravo i obavezu da vizuelno kontroliše gore navedene parametre i upozori na eventualne nepravilnosti. Parketar u okviru svog delokruga (po dogovoru) može da sarađuje u pripremi podloge ili njenoj sanaciji.


1.3. Prostorije i parket moraju biti aklimatizovane:
 • prostorija ne sme biti izložena promaji, temperatura mora biti od 15 do 18 °C i relativna vlažnost vazduha od 50 do 60%;
 • podna obloga od drveta mora biti skladištena na sredini prostorije u kojoj će se montirati bar 48 sati pre polaganja;
 • pakete otvarati neposredno pre polaganja.

Dužnost investitora je da obezbedi određene uslove na objektu - naručilac dela. Izvođač je (osim ako nije drugačije dogovoreno) dužan da robu dopremi do objekta, investitor je dužan da na mestu polaganja robu preuzme s prevoznog sredstva i uskladišti u prostor da se odgovarajuće aklimatizuje. U slučaju kada podnu oblogu na objekat dostavlja montažer, investitor je dužan da ponudi pomoć pri skladištenju parketa. Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je naručilac-investitor.

1.4. Naručilac je dužan da proveri da li je isporučen parket u skladu s narudžbom. Do trenutka montaže, materijal čuvati u originalnoj ambalaži. U koliko se parket otvori neophodno je da ga isti dan ponovo vakumski zapakirati.

1.5. Dozvoljena vlažnost parketa je 7% ±2%. Parket koji se ugrađuje u objekat mora da ima vlažnost što bližu ravnotežnoj vlažnosti drveta s obzirom na klimu u objektu.

Parketar je dužan da proveri pre početka polaganja uslove na objektu, vlažnost podne obloge od drveta i da napravi zapisnik.

1.6. Pre polaganja podnih obloga od drveta ostali građevinski radovi, osim ugradnje dovratnika, poslednje faze krečenja i montiranja grejnih tela, moraju biti završeni. Izuzeti radovi se mogu obaviti nakon polaganja podne obloge.

1.7. Prostorije u koje se montira podna obloga moraju biti zatvorene. U njima se ne smeju odvijati drugi radovi – ne sme biti drugih izvođača. Naručilac - investitor je dužan da polagaču garantuje odgovarajuće uslove rada i pristup izvoru električne energije.

1.8. Primopredaja posla se obavlja odmah nakon završetka posla.

na vrh


2. NAKON MONTAŽE PARKETA

2.1. Nakon montaže po površini se ne sme hodati ili je opterećivati bar 24h.

2.2. Montirane podne obloge u prvom periodu nakon polaganja ne smeju se delimično ili potpuno pokrivati ili površinu upotrebljavati za odlaganje stvari.

2.3. Prostor se mora zaštititi od vlage. Nakon polaganja moraju se obezbediti sledeći klimatski uslovi:
 • temperatura prostorije od 15 °C do 25 °C,
 • relativna vlažnost vazduha od 50 do 60%.
na vrh


3. BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA (važi za neobrađen parket)

3.1. Parket nakon polaganja mora da miruje od 5 do 14 dana (ocena proizvođača). U tom periodu u prostoriji ne treba izvoditi radove koji bi mogli da oštete parket ili da ga isprljaju (upotreba silikona, ulja...). Budite pažljivi i kada hodate po parketu.

3.2. Nakon perioda mirovanja parketa parketar mora da oceni da li su uslovi povoljni za kvalitetan nastavak radova ili da predloži investitoru odgovarajuća rešenja.

3.3. Uvažavajte tačke 1.5.,1.6. i 1.7.

3.4. U prostoriji u kojoj se odvijaju radovi moraju se obezbediti sledeći uslovi:
 • temperatura prostorije od 15 °C do 25 °C,
 • relativna vlažnost vazduha od 50 do 60%,
 • prostor ne sme biti prašnjav, ne sme biti izložen promaji i suncu,
 • slojevi laka se nanose u razmaku od najmanje 48 h.

3.5.
Upotreba lakiranih površina:
 • nakon 48h može da se hoda po parektu,
 • nakon 7 dana površinu parketa možete mehanički opteretiti.
3.6. Pri primopredaji radova ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine jer uslovi rada nisu jednaki uslovima u fabrici. Kvalitet lakiranja se ocenjuje sa visine stajanja i zavisi od svetlosti (DIN standard).


na vrh
 
FLOOR EXPERTS BEOGRAD  |   Milutina Milankovića 9ž  |   t. +381 11 22 81 409  |  info@floor-experts.rs
FLOOR EXPERTS NOVI SAD  |  Futoški put 10  |  t. +381 21 47 90 612  |  info@floor-experts.rs
Posetite naš novi sajt www.Floor-Experts.rs