POSTAVLJANJE LAMINATA


Uputstva za postavljanje podnih obloga u skladu a ATV DIN 18365/18365

Molimo Vas da precizno pratite uputstva za polaganje i dodatna uputstva za postavljanje laminata na podno grejanje.


Priprema

Laminat u originalnoj ambalaži skladištite u prostoru u kome ćete ga polagati bar 48 sati pre polaganja da se odgovarajuće aklimatizuje.  
     
Proverite da li su podovi ravni i neravnine veće od 3 mm na 1 m na odgovarajući način izravnajte.  
     
U slučaju da polažete laminat na estrih („košuljicu“) morate obavezno izmeriti vlažnost (vlaga cementnog estriha ne sme biti viša od 2%, a estrih na bazi kalcijum-sulfata 0,5% CM). Pri dobrim svetlosnim uslovima pregledajte sve laminatne daske u pogledu mogućih grešaka. U slučaju da otkrijete oštećenja ili greške nemojte početi sa polaganjem. Reklamacije na položen pod ne uvažavamo.  
     
Laminatni pod ne smete fiksno pričvršćivati za podlogu (npr. ekserima, štitnicima za vrata, šrafovima ili lepkom).  
     
Odstranite sve postojeće podne obloge. Tepisi nisu primerena podloga.  
     
Laminatni pod nije primeren za polaganje u vlažnim prostorijama kao što su kupatila ili saune.  
     
Podloga mora biti suva, čista, tvrda i ravna. U slučaju da laminat montirate na mineralni estrih prvo položite foliju za zaštitu od vlage (min. 0,2 mm debela PE folija). Folija se mora prekrivati na spojevima bar 20 cm. Zalepite je širokom lepljivom trakom. U slučaju da laminat montirate na podlogu od drveta PE folija Vam nije potrebna.  
     
PE foliju i foliju za zvučnu izolaciju polažete u istom smeru kao što kasnije montirate laminatne daske. Kod montiranja „tihih“ laminatnih podova (S.A.S.) nije potrebno polagati nikakvu zvučnu izolaciju.  
     
Postavljanje laminata na podove sa podnim grejanjem: laminat možete položiti samo na pod sa toplovodnim podnim grejanjem sa najvećom temperaturom grejanja 27 °C. Pratite dodatna uputstva za polaganje laminata na grejane podove.  
     
Daske montirajte uzdužno u pravcu glavnog izvora svetlosti.  
     
U slučaju da laminat montirate u prostorije koje su opterećenije preporučujemo Vam da upotrebite masu za zaptivanje, a na intenzivno opterećenim i gaženim mestima laminat možemo i da slepimo.  

na vrh


Postavljanje laminata

Prvu dasku položite perom prema zidu.

Upozorenje: drvo se pomera, odnosno diše! Ostavite minimum 12-15 mm dilatacijskog razmaka od zida, radijatorskih cevi, itd.
 
     
Nastavite polaganje dasaka na isti način. Pratite uputstva za polaganje.  
     
U svakom redu poslednju dasku obrnite za 180° i isecite po meri.  
     
Ako je prostor duži ili širi od 8 m napravitie dilatacijski razmak u prostoru širine bar 2 cm koji ćete pokriti prelaznim profilom.  
     
Na isti način montirate laminat i u veće prostorije. Na prelazima iz jednog u drugi prostor upotrebljavate dilatacijski profil. Dovratnike vrata i vratna krila odgovarajuće podsečete u odnosu na debljinu laminatnog poda, tako da možete nesmetano da ga podvučete ispod.  

na vrh


Imate li neko pitanje?
 
FLOOR EXPERTS BEOGRAD  |   Milutina Milankovića 9ž  |   t. +381 11 22 81 409  |  info@floor-experts.rs
FLOOR EXPERTS NOVI SAD  |  Futoški put 10  |  t. +381 21 47 90 612  |  info@floor-experts.rs
Posetite naš novi sajt www.Floor-Experts.rs