Podrška

01

Tehničko upustvo

Na električno podno grejanje mogu se ugraditi samo određene podne obloge. Prilikom ugradnje podnih obloga na podno grejanje uvek proverite da li izabrane podne obloge mogu da se upotrebe u slučaju toplovodnog ili električnog podnog grejanja. Vodite računa da sistem podnog grejanja bude ugrađen stručno i u skladu sa tehničkim zahtevima proizvođača podnih obloga.

  • 1. DRVENE PODNE OBLOGE NA PODNOM GREJANJU

   Na niskotemperaturne sisteme podnog grejanja mogu da se postavljaju parketi i druge podne obloge koje su namenjene za podno grejanje. Drvo ima srednji stepen toplotne otpornosti. Adekvatni su tanji parketi debljine 10 do 15 mm sa toplotnom otpornošću do 0,15 m2K/W.

   Na košuljici koja se greje i samo drvo se zagreva i posledično suši, što može da dovede do skupljanja i „rada“ drveta. “Rad” drveta je konstrukcijski izuzetno smanjen kod gotovih dvoslojnih ili troslojnih parketa. Neke vrste drveta na promenu vlažnosti reaguju brže i intenzivnije. Preporučujemo da na podno grejanje ne ugrađujete parket od sledećih vrsta drveta: javor, bukva, drvo masline, akacija, bambus, wenge, bubinga, cumaru, crna breza, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisander, pynkado, crni siris, sapeli i tigerwood, jer može da se desi da se u grejnoj sezoni, naročito kod širih dasaka i tangencijalnog drveta pojave pukotine između daščica parketa. Uljeni parketi imaju otvoreniju strukturu drveta nego lakirani. Zbog premaza koji ne stvara film, bolje dišu i brže se prilagođavaju okruženju u kom se nalaze. Ukoliko se nalaze u suvom i toplom okruženju brže se i suše.

  • 2. TEHNIČKI ZAHTEVI

   Košuljica mora da se postavi prema uputstvima proizvođača i u skladu sa standardima. Površina mora da bude ravna, glatka, čvrsta i čista, a košuljica kompaktna, suva i bez pukotina. Podno grejanje treba da projektuju i ugrade stručnjaci. Grejne cevi moraju da budu ugrađene barem 35 mm ispod površine košuljice kako bi se obezbedilo ravnomerno raspoređivanje toplote po površini. U suprotnom na podnoj oblozi mogu da se pojave pukotine i deformacije. Najviša dozvoljena površinska temperatura podne obloge za vreme rada iznosi 26°C.

   Najviša dozvoljena efektivna snaga na površini podnih obloga iznosi do 60 W/ m2. Regulacija temperature podnog grejanja mora da bude sistemska. Relativna vlažnost vazduha u prostorijama sa ugrađenom podnom oblogom mora da bude između 50 i 60%, a temperatura između 18 i 22°C. Najveća dozvoljena vlažnost košuljice za postavljanje podnih obloga kod cementnih košuljica je do 1,8%, a kod anhidritnih do 0,3%, mereno po CM metodi. Majstor koji je zadužen za izradu košuljice mora prethodno da predvidi i obeleži mesto za CM merenje. Pre postavljanja podnih obloga, podno grejanje mora da se uključi prema sledećem protokolu.

  • 3. PROTOKOL UKLJUČIVANJA GREJANJA

   (za cementne košuljice tip A4) Nakon propisanog 21 časovnog mirovanja cementne košuljice (barem 7 dana kod anhidritne košuljice) podno grejanje može postepeno da se uključuje. U sistem se bez zaustavljanja noću dovodi voda konstantne temperature prema sledećem postupku:

   Dan Temperatura
   1 25 °C
   2 30 °C
   3 35 °C
   4 40 °C
   5 45 °C
   6 50 °C
   7 55 °C
   8 – 20 55 °C
   21 50 °C
   22 45 °C
   23 40 °C
   24 35 °C
   25 30 °C
   26 25 °C
   27 ……

   Ukoliko su grejne cevi ugrađene na srednju visinu košuljice — tip košuljice A3 (ne direktno na termoizolaciju), nakon opisanog postupka i nakon što se košuljica ohladi, mora da se uradi još jedan kratkotrajan toplotni šok sa grejanjem košuljice do najviše temperature i hlađenjem. Nakon hlađenja košuljice vrši se merenje sadržaja preostale građevinske vlage po CM metodi.

  • 4. PRE POSTAVLJANJA

   Ukoliko sadržaj vlage u košuljici postigne odgovarajuću suvoću, može se početi sa postavljanjem. U suprotnom nastavlja se sa dovođenjem vode temperature 40°C sve dok košuljica ne bude odgovarajuće suva. Za vreme sušenja potrebno je obezbediti odgovarajuće provetravanje prostorija, bez promaje.

   Pre postavljanja podne obloge temperaturu postepeno smanjivati, a 2-3 dana pre početka radova sistem potpuno isključiti odnosno održavati temperaturu košuljice 15 do 18°C, a temperaturu vazduha u prostoriji 15 do 20°C. Preporučujemo da se na podno grejanje košuljica lepi. Lepkovi i eventualni premazi treba da odgovaraju podnom grejanju.

  • 5. NAKON POSTAVLJANJA

   Podno grejanje može da se uključi 3 dana nakon postavljanja podne obloge, postepenim podizanjem temperature vode za 5°C dnevno. Održavajte temperaturu i klimatske uslove opisane u tački 2 tehničkih zahteva. Po potrebi se u grejnoj sezoni sprovodi dodatno vlaženje vazduha.

 

LAKIRANE POVRŠINE

Nakon ugradnje, lakirane površine očistiti, sredstvom za čišćenje lakiranih površina. Može da bude u vidu koncentrata, koji se razređuje vodom (pratite uputstva), a još jednostavnija su sredstva za čišćenje, sa raspršivačem, jer su već razređena. Pod treba da bude dobro usisan, kako bi se uklonile čvrste nečistoće. Meku krpu navlažiti, i čistiti u oba smera.

Parket možete dodatno da zaštitite sredstvom za negu parketa koje sadrži određeni procenat laka. Nakon prve impregnacije koristi se i kasnije (1-2 x godišnje) jer se na taj način osvežava lak i prekrivaju sitne ogrebotine. Nekoliko sati nakon nanošenja, po podu ne treba hodati. Pridržavajte se uputstva prodavca.

Za uporne mrlje posavetujte se sa stručnjakom, u vezi sa primenom različitih sredstava za čišćenje specifičnih mrlja.

Ne koristite sredstva koja sadrže vosak. Ne čistite mlazom vode.

Kada se na parketu pojavi veća pohabanost laka, lak izbrusite i ponovo prelakirajte parket. Ukoliko je lak već sasvim nestao sa površine, parket teško može lepo da se obnovi. Ponovno brušenje i lakiranje prepustite stručnjaku, odnosno parketaru.

ULJENE POVRŠINE

Za uljenje parketa koriste se ulja koja ističu prirodan izgled drveta, i povećavaju njegovu otpornost na habanje, prljavštinu i vlagu.

Odmah nakon završenog postavljanje parketa, parket očistite sredstvom za čišćenje uljenih površina. Na taj način površinu štite od prljavštine, a pod je dodatno zaštićen. Za pravilno korišćenje pratite uputstva koja važe za sredstvo za čišćenje koje koristite. Opšte uputstvo jeste da pod treba prvo usisati, odnosno dobro očistiti. Zatim sredstvo za čišćenje pomešajte u odgovarajućoj razmeri sa vodom (pratite uputstva). Mekom krpom umočite u rastvor nanesite sredstvo za čišćenje na drveni pod. Voda ne sme da kaplje sa krpe.

Kod većih površina koristite dva kofe. U jednoj neka bude voda pomešana sa sredstvom za čišćenje, a u drugoj čista voda u kojoj dodatno ispirate krpu. Krpu uvek prvo isperite u čistoj vodi, a tek onda je umočite u vodu sa sredstvo za čišćenje. Nakon toga nemojte dodatno da čistite krpom koja je nakvašena čistom vodom, jer biste na taj način isprali zaštitni sloj. Ostavite nekoliko minuta da dobro upije, a onda obrišite pod suvom krpom, u pravcu vlakana drveta.

I kasnije pod redovno održavajte sredstvom za čišćenje uljenih površina. Na početku neka to bude jednom nedeljno odnosno u zavisnosti od korišćenje poda procenite koliko zahteva negu, ali ne manje od jednom mesečno. Nakon svakog čišćenja sredstvom za čišćenje uljenih površina, vaš pod će se manje prljati.

Nakon završenog uobičajenog „vlažnog“ čišćenja, tvrdokornije mrlje možete da uklonite sa nekoliko kapi koncentrovanog sredstva za čišćenje, koje nanesete direktno na mrlju. Ostavite da deluje oko 5 minuta, i pod ponovo očistite uobičajenom mešavinom za čišćenje (voda sredstvo za čišćenje).

Uljene površine periodično treba osvežavati uljem za održavanje uljenih površina. Površine sa kojih je usled habanja nestao zaštitni sloj, primenom ovakvog ulja ponovo dobiju lep izgled. U zavisnosti od natur, ili bele uljene površine, koristite odgovarajuće ulje (natur ili belo).

Pre nanošenja ulja pod mora da se detaljno očisti. Za uklanjanje ostataka sredstva za čišćenje, očistite pod intenzivnim sredstvom za čišćenje. Zatim počnite sa nanošenjem ulja. Ne odlažite uljanje toliko dugo, da pod ostane potpuno bez zaštitnog sloja i pohaban, jer tako gubi dobar izgled, koji kasnije ne može u potpunosti da se povrati.

Prilikom nanošenja ulja temperatura mora da bude između 16°C i 20°C.

Malo ulja nanesite na pod i ravnomerno ga raspodelite pomoću mašine za poliranje sa odgovarajućim filcom, odnosno ručno pamučnom krpom. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Ukoliko cela površina nije dobro natopljena, ponovite postupak. Svaki višak ulja uklonite sa poda pomoću krpe. Kako biste naneli pravu količinu ulja, preporučujemo korišćenje raspršivača, za nanošenje ulja.

Nakon sat vremena pod ručno ispolirajte odnosno, ukoliko želite da postignete bolji rezultat, mašinom za poliranje (150 obrtaja u minuti) sa belim, ili crvenim filcem. Ćoškove i ostale teško dostupne delove ispolirajte ručno. Polirajte, dok površina ne bude suva. Poslednje poliranje mora da bude, u pravcu vlakana drveta.

Upozorenje: opasnost od samozapaljenja. Krpe natopljene uljem treba da se isperu vodom odmah nakon završenog posla, i da se osuše napolju.

Pod nakon završene obrade treba da se suši najmanje 24 sata, pre nego što može po njemu da se hoda. Ulje se stvrdnjava narednih nedelju dana, i tada treba da budete oprezni, prilikom premeštanja teških stvari.

Za dodatnu zaštitu od prljavštine potrebno je nakon 7 dana površinu obraditi još, i sredstvom za čišćenje.

Ne koristite krpe koje sadrže mikrovlakna. Vaš pod u suprotnom može da postane grub, i da se brže prlja. Koristite samo krpe od prirodnih vlakan,a poput pamuka, ili filca.

 • 1. PRED POLAGANJEM

   •  
   • 1.1.

    Postavljene drvene podne obloge, u prvom periodu nakon postavljanja, nije dozvoljeno delimično, ni potpuno pokrivati, ili ih koristiti kao površinu za odlaganje stvari.

   •  
   • 1.2.

    Prostoriju treba obezbediti od ulaska dodatne vlage. Nakon postavljanja moraju da budu obezbeđeni sledeći klimatski uslovi:

    • temperatura prostorije 15 – 25°C,
    • posamezne vrste talne obloge
 • 3. BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA (VAŽI ZA NEOBRAĐEN PARKET)

   
   • 3.1.

    Nakon postavljanja, parket mora da miruje od 5 do 14 dana (procena izvođača radova). U tom periodu u prostoriji ne smeju da se izvode bilo kakvi radovi, koji bi mogli da oštete parket ili da ga isprljaju (silikon, ulje, kreč…). Treba da budete pažljivi i prilikom hodanja po parketu.

   
   • 3.2.

    Nakon faze mirovanja parketa izvođač procenjuje da li su ispunjeni svi uslovi potrebni za kvalitetan nastavak radova, u suprotnom, predlaže investitoru odgovarajuće rešenje. Eventualne dodatne troškove snosi investitor, tj. naručilac.

   
   • 3.3.

    Pridržavajte se tačaka 1.5.1 i 1.6.

   
   • 3.4.

    U prostoriji u kojoj se izvode radovi moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi:    • temperatura prostorije 15—25°C,
    • relativna vlažnost vazduha 50—65%
    • prostorija ne sme da bude prašnjava, ne sme da bude izložena promaji i suncu (zaštita od sunca),
    • slojevi laka se nanose u razmaku od najviše 48 sati.
   
   • 3.5.

    Upotreba lakiranih površina    • po parketu može da se hoda nakon najmanje 48 h,
    • mehaničko opterećenje parketa nakon najmanje 7 dana.
   
   • 3.6.

    Pri primopredaji ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine, jer radni uslovi nisu jednaki uslovima u fabrici. Kvalitet lakiranja se ocenjuje sa visine stajanja i zavisi od svetlosti (DIN standard).

02

Garancija

OPŠTA UPUTSTVA

Vašem drvenom podu potrebna je odgovarajuća nega i odražavanje. U slučaju prosipanja vode, ili drugih tečnosti, odmah obrišite. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja, posavetujte se sa svojim prodavcem parketa.

Važan uslov za dug životni vek drvenih podnih obloga jeste prijatna klima u prostoriji, sa temperaturom od približno 20°C, irelativnom vlažnošću vazduha od 50% do 60%. Pomenute uslove možete da pratite pomoću elektronskog merača vlage, ili kućne meteorološke stanice (naročito je važno u vreme grejne sezone). Optimalnu relativnu vlažnost vazduha moguće je održavati pomoću električnih ovlaživača vazduha.

Najveći neprijatelji podnih obloga jesu voda i pesak. Pod se održava čistim čišćenjem metlom, brisanjem prašine, i povremenim čišćenjem vlažnom, ali ne i mokrom krpom. Podne obloge ne smeju da se čiste vodom, jer može doći do oštećenja proizvoda (proizvod može da nabubri). Takođe, nije dozvoljeno korišćenje usisivača na vodu.

Za svakodnevno održavanje preporučuje se primena sredstava za čišćenje podnih obloga, koje treba koristiti u skladu sa uputstvima koja su na njima navedena.

Za čišćenje prljavštine, kao što je npr. pesak, koristite usisivač sa mekanim nastavkom, mekanu metlu, ili krpu. Na ulaze postaviti kvalitetan otirač, koji sprečava unos peska, na podnu oblogu.

Na nogare stolica, stolova i ostalog nameštaja, treba da stavite podmetače od filca, koji moraju da budu zalepljen,i a ne pričvršćeni ekserima. Ne pomerajte nameštaj tako, što ga vučete, već ga podignite i premestite.

Ne preporučuje se postavljanje podnih obloga u mokrim prostorijama, kao što su saune i kupatila.

ULJENE POVRŠINE — SPOLJAŠNJE DRVENE PODNE OBLOGE

Drvenoj terasi, bilo da je nova, ili stara, potrebno je određeno održavanje, kako biste dugo mogli da uživate u njenom izgledu. Vremenski uticaju prouzrokuju širenje i skupljanje drveta, što dovodi do promena na njemu, naročito ukoliko se vremenski uslovi brzo menjaju (na primer kratkotrajna kiša, a ubrzo zatim, jako sunce).

Najviše promena na drvenoj terasi nastaje u prvoj godini, nakon postavljanja. Padavine prvo prouzrokuju ispiranje ulja sa površine drveta. Ispiranje je uvek neravnomerno, i zbog toga se na drvetu pojavljuju mrlje. Ukoliko je padavina više, drvo brzo dobije ravnomernu boju, koja se polako menja u sivu, svetliju ili tamniju, u zavisnosti od vrste drveta. Na primer, tikovina vremenom postaje srebrn-osiva, a drvo ipe, nešto tamnije sive boje.

Promena može da nastane u slučajevima kada je deo terase natkriven i nije izložen padavinama. Taj deo terase ne postaje siv, odnosno postaje siv značajno sporije, nego deo koji je izložen padavinama. Opcije korisnika terase su u tom slučaju sledeće:

 • Da očuva postojeće stanje

 • Da koristi određene postupke za izjednačavanje boje — da i natkriveni deo terase postane siv

 • Da premaže terasu odgovarajućim uljem, i premaz periodično obnavlja

Najviše posla zahteva poslednja mogućnost jer obnova premaza zahteva određeni obim poslova i pridržavanje pravila postupka. Premazi uljem su kod kvalitetnih vrsta drveta (tikovina, drvo ipe, drvo kumaru) sasvim nepotrebni, u smislu produžavanja njegovog trajanja.

Najbolji način čišćenja terase jeste redovno pranje vodom, naročito u zagađenijoj sredini,, gde zbog nečistoća iz vazduha preko zime na drvetu nastaje tamni sloj, koji na proleće treba da se očisti, kako bi terasa vratila svoj sjaj. Ukoliko koristite raspršivač sa većim pritiskom vode, koristite ga pažljivo i ne približavajte se previše površini terase, kako ne bi došlo do površinskih oštećenja.

U zagađenijoj sredini (primer je iz Ljubljane) neophodno je povremeno čišćenje drveta, a u ostalim mestima, dovoljno je jednom godišnje očistiti, na početku sezone.

Ukoliko je neophodna primena sredstva za čišćenje, kako bi se uklonile određene mrlje, najbolji je sapun odnosno sredstva za čišćenje, na bazi sapuna. O korišćenju sredstva za čišćenje posavetujte se sa dobavljačem drveta jer primenom neodgovarajućih sredstava za čišćenje, možete da utičete na strukturu drveta. Po potrebi možete da koristite i meku četku, ali nikako grube četke, kako ne bi došlo do površinskih oštećenja drveta.

Za čišćenje spoljašnjih podnih podloga preporučujemo sredstvo za čišćenje DETEROIL, proizvođača Tover s.r.l.

Drvene terase se ulje, pre svega, iz dva razloga: kako bi se zadržao prirodan izgled boje drveta, i kako bi se produžilo trajanje, što važi samo za manje kvalitetne vrste drveta, kao što je ariš.

Prema našim iskustvima većina vlasnika terasa, koji se odluče za uljenje, nakon nekoliko godina, to više ne rade, i terasu sasvim prepusti uticaju vremena. U slučaju, delimično pokrivenih terasa, tada dolazi do značajno većih razlika u boji pokrivenog i izloženog dela terase,što je značajno teže izjednačiti, nego da uljanje nisu nikada koristili.

Za uljanje površine spoljašnjih drvenih podova koristite ulje za impregnaciju OIL4SUN proizvođača Tover s.r.l.

Sredstva za obnavljanje prirodnog izgleda drveta, većinom su hemijski preparati, koji agresivno deluju na drvo. U većini slučajeva, prilikom korišćenja sredstva za čišćenja, sa površine je potrebno četkom ukloniti posivela vlakna.

Obično dolazi do ravnomernog nestajanja između tvrđih i mekših vlakana tako da drvo postane nešto grublje. Do toga ne dolazi kod veoma tvrdih vrsta drveta, kao što su drvo ipe i drvo kumaru. Nakon korišćenja sredstva za čišćenje pod treba premazati uljem.

Kod tikovine ne koristite sredstvo za obnovu prirodnog izgleda drveta, jer neka sredstva mogu da otope ulje u drvetu, što kasnije uzrokuje, otpadanje površinskih drvnih ćelija.

Kako bi se rešili sive boje, na površini spoljnih drvenih podova, koristite sredstvo za uklanjanje sive boje, GREY FREE, proizvođača Tover s.r.i.

Uslovi garancije:

Garancija važi za laminatne podove iz redovnog programa koji su montirani u normalno opterećenim prostorijama, u skladu sa preporučenom klasom upotrebe po EN 13329. Garancija ne važi u slučaju hemijskih i mehaničkih oštećenja. Garancija počinje da važi sa danom kupovine. Garancija se ne prenosi, i pripada samo prvom kupcu.

Montiranje:

Laminatni pod mora biti položen u skladu sa uputstvima za montiranje. Uputstva za polaganje laminata su priložena, obično u svakoj trećoj kutiji. Opširnija uputstva za polaganje i održavanje možete da dobijete ovde.

Otpornost na habanje:

Pravo na garanciju nastaje kada je gornji sloj (dekor), potpuno odstranjen, u veličini od najmanje 1 cm². Ljuštenje boje sa ivica daske, nije uključeno u garanciju.

Otpornost na uticaj svetlosti:

Gubitak boje, prema „skali plave vune“, ne prelazi 6. Postupak testiranja prema EN20105. Ne uključuje prirodno starenje.

Otpornost na mrlje:

Otpornost na uticaj sledećih supstanci: čist aceton, krema za negu ruku, alkoholna pića, prirodni voćni sokovi, i sokovi od povrća, masti, kafa, kole, lak za nokte, i slično.

Garancijski zahtev:

Svaka reklamacija mora da bude u pisanom obliku, i uz nju obavezno mora biti priložen, i originalni račun. Garancijski zahtev mora da se podnese, u roku od 30 dana, od datuma kada je uočena greška. Zadržavamo pravo pregleda objekta.

Garancijsko poravnavanje:

Garancijsko poravnavanje se vrši isključivo na osnovu trenutne vrednosti robe. Određivanje trenutne vrednosti vrši se u odnosu na garancijski rok, tako da se npr. iznos nadoknade za klasu habanja W31/stambene prostorije, godišnje smanjuje, za 1/10 od vrednosti novokupljene robe.

Ukoliko je garancijski zahtev odobren, u obavezi smo da kupcu besplatno dostavimo robu na prodajno mesto. Troškove montaže pokriva kupac. Ova garancija ne pokriva drugu štetu, ili druge troškove, koje bi mogao da prouzrokuje proizvod. Ukoliko se reklamirani laminat više ne proizvodi, bira se odgovarajuća zamena, iz trenutnog prodajnog programa.

Garancijska izjava

Preduzeće Alpod d.o.o., daje garanciju na kvalitet prodatih materijala, i na kvalitet usluge iz oblasti podnih obloga, pod sledećim uslovima:

Uslovi garancije:

Garancija važi za sve parkete koji su kupljeni, odnosno montirani, od strane preduzeća Alpod d.o.o. , od 01. januara 2007. godine.

U slučaju pozitivno rešene reklamacije, preduzeće Alpod d.o.o., će zameniti materijal bez novčane naknade, ili/i odstraniti nepravilnosti, koje su nastale pri montaži.

Parket mora da montira stručno lice, po uputstvima proizvođača, i uz poštovanje opštih standarda i normi, koje važe za podne obloge.

Preduzeće Alpod d.o.o. zadržava pravo na popravku pojedinačnih lamela, dasaka, odnosno ploča.

U slučaju da određeni materijal nije više u proizvodnji može se zameniti adekvatnim raspoloživim materijalom. Odluke o komercijalnom načinu rešavanja reklamacija donosi Alpod d.o.o. u dogovoru sa kupcem.

Garancija važi samo za količinu materijala sa greškom, koja je ustanovljena zapisnikom, a ne za celu kupljenu količinu.

Za indirektnu štetu koja je nastala zbog nekvalitetnih proizvoda i usluga, preduzeće Alpod d.o.o. nije odgovorno.

Garancija se priznaje samo ukoliko je reklamacija izvršena u pisanoj formi u roku od 8 dana od nastanka greške, i uz prilaganje originalnog i u celosti plaćenog računa.

Očigledne i vidljive greške parketa treba odmah prijaviti pisanim putem, najkasnije u roku od 8 dana, i to, pre početka ugradnje.

Visina garancijom priznate štete, zavisi od vrednosti novog materijala, i vremena koje je proteklo od dana kupovine. Svake godine vrednost materijala opada za 10%, što znači, da se vrednost zamene materijala zbog kvaliteta, u slučaju garancijskog perioda od 5 godina, svake godine smanjuje za 10% u odnosu na trenutnu cenu (npr. ako se greška pojavi nakon dve godine od dana kupovine, vrednost se smanjuje za 20%).

Garancija ne važi u sledećim situacijama:

Ako su oštećenja nastala kao posledica nestručne montaže od strane trećih lica i/ili neadekvatnih uslova prilikom, ili nakon ugradnje (pogledajte Uputstva za montiranje…).

Ako su oštećenja nastala zbog neodgovarajuće podloge (podloga mora da bude ravna, čvrsta, kompaktna, čista, porozna, odgovarajućeg sastava itd.), ili upotrebom neodgovarajućeg lepka i obloge;

Ako su oštećenja nastala usled vlage, drvnih insekata, nezgoda, više sile, ili izliva vode.

Ako su usled grejanja, hlađenja, vlaženja, ili isušivanja prostorija, na parketu nastale vizuelne i/ili promene dimenzija, i/ili deformacije, koje mogu da budu trajnog, ili sezonskog karaktera.

Ako su pod uticajem svetlosti ili starenja nastale promene u boji parketa;

Ako su oštećenja posledica uobičajenog habanja, nestručne obnove, lošeg čišćenja, ili pogrešne nege površine parketa (neodgovarajući postupak nege, neodgovarajuća sredstva za čišćenje, ili hemijska sredstva…);

Ako su oštećenja na površini (ogrebotine, razdvajanja, tragovi) nastala usled neodgovarajućeg korišćenja, održavanja, ili skladištenja, posebno oštećenja, koja su nastala od potpetica cipela, nožica nameštaja, kamenčića, kućnih ljubimaca i slično (pogledajte uputstva za čišćenje i održavanje drvenih podnih obloga);

Ako je materijal ugrađen u objekat, uprkos vidljivim greškama.

Rok garancije:

Garancijski rok počinje od dana kupovine.

Preduzeće Alpod d.o.o., daje garanciju za period od pet godina na kvalitet materijala, koji je kupljen u preduzeću Alpod d.o.o., i dve godine garancije na kvalitet sopstvenih usluga ugradnje u privatne stanove.

Za javne objekte i prostorije garancijski rok je dve godine, kako za materijal, tako i za uslugu ugradnje.

U slučaju zloupotrebe, garancija prestaje da važi.

Za parkete, za koje proizvođač daje duži rok garancije, važe garantni uslovi proizvođača.

Garancijska izjava

Preduzeće Alpod d.o.o., daje garanciju na kvalitet prodatih materijala, i na kvalitet usluge iz oblasti podnih obloga, pod sledećim uslovima:

Uslovi garancije:

Garancija važi za sve podne obloge koje su kupljene i/ili montirane od strane preduzeća Alpod d.o.o., od 01. januara 2007. godine, nadalje.

U slučaju pozitivno rešene reklamacije, preduzeće Alpod d.o.o. će zameniti materijal bez novčane naknade, ili/i odstraniti nepravilnosti, koje su nastale pri montaži.

Podnu oblogu mora da montira stručno lice, po uputstvima proizvođača, i uz poštovanje opštih standarda i normi, koje važe za podne obloge.

Preduzeće Alpod d.o.o. zadržava pravo, na popravku pojedinačnih ploča.

U slučaju da se proizvod više ne proizvodi, može da se zameni adekvatnim proizvodom iz trenutnog proizvodnog programa. Odluke o komercijalnom načinu rešavanja reklamacija donosi Alpod d.o.o., u dogovoru sa kupcem.

Garancija važi samo za količinu materijala sa greškom koja je ustanovljena zapisnikom, a ne za celu kupljenu količinu.

Za indirektnu štetu koja je nastala zbog nekvalitetnih proizvoda i usluga Alpod d.o.o., nije odgovoran.

Garancija se priznaje, samo ukoliko je reklamacija izvršena u pisanoj formi u roku od 8 dana od nastanka greške, i uz prilaganje originalnog, i u celosti plaćenog računa.

Očigledne i vidljive greške na podnim oblogama moraju odmah da se prijave, a najkasnije u roku od 8 dana, i to pre ugradnje u objektu.

Visina garancijom priznate štete zavisi od vrednosti novog materijala, i vremena koje je proteklo od dana kupovine. Svake godine vrednost opada za 10%, što znači da se vrednost zamene zbog kvaliteta materijala, u slučaju garancijskog perioda od 5 godina, svake godine smanjuje za 10% u odnosu na trenutnu cenu- (npr. ako se greška pojavi nakon dve godine od dana kupovine, vrednost se smanjuje za 20%).

Garancija ne važi u sledećim situacijama:

Ako su oštećenja nastala kao posledica nestručne montaže od strane trećih lica, i/ili neadekvatnih uslova prilikom, ili nakon ugradnje (pogledajte Uputstva za montiranje…).

Ako su oštećenja nastala zbog neodgovarajuće podloge (podloga mora da bude ravna, čvrsta, kompaktna, čista, porozna, odgovarajućeg sastava itd.), ili upotrebom neodgovarajućeg lepka i obloge.

Ako su oštećenja nastala usled vlage, insekata, nezgoda, više sile, ili izlivanja vode;

Ako su usled grejanja, hlađenja, vlaženja, ili isušivanja prostorija, na podnim oblogama nastale vizuelne, i/ili promene dimenzija, i/ili deformacije, koje mogu da budu trajnog, ili sezonskog karaktera.

Ako su pod uticajem svetlosti ili starenja nastale promene u boji podne obloge;

Ako su oštećenja posledica uobičajenog habanja, nestručne obnove, lošeg čišćenja ili pogrešne nege površine parketa (neodgovarajući postupak nege, neodgovarajuća sredstva za čišćenje ili hemijska sredstva);

Ako su oštećenja na površini (ogrebotine, razdvajanja, tragovi) nastala usled neodgovarajućeg korišćenja, održavanja, ili skladištenja, posebno oštećenja koja su nastala od potpetica cipela, nožica nameštaja, kamenčića, kućnih ljubimaca, i slično (pogledajte Uputstva za čišćenje i održavanje drvenih podnih obloga);

Ako je materijal ugrađen u objekat, uprkos vidljivim greškama

Rok garancije:

Garancijski rok počinje od dana kupovine.

Preduzeće Alpod d.o.o., daje garanciju za period od pet godina, na kvalitet materijala, i dve godine garancije, na kvalitet sopstvene usluge ugradnje, za sve podne obloge kupljene od preduzeća Alpod d.o.o., i ugrađene u privatne stanove.

Za javne objekte i prostorije garancijski rok je dve godine kako za materijal tako i za uslugu ugradnje.

U slučaju zloupotrebe, garancija prestaje da važi.

Za podne obloge za koje proizvođač daje duži rok garancije, važe garantni uslovi proizvođača

KATALOZI

no thank
Image Newletter
Izaberite polja koja će se prikazati. Drugi će biti skriveni. Prevucite i ispustite da biste promenili redosled.
 • Slika
 • SKU
 • Cena
 • Opis
 • Težina
 • Dimenzije
 • Attributes
Kliknite spolja da sakrijete traku za poređenje
Uporedi
Uporedi ×
Let's Compare! Continue shopping