Prirodna Pluta: Plutu dobivamo iz kore hrasta plutovca. Pluta se bere ručno i to na 25-godina starom drvetu, a zatim svakih 9 godina, što drvetu omogućava nesmetanu rast i ponovno dobivanje neoštećene plute. Pluta je idealan izbor i zbog sve većeg zahteva klijenata po očuvanju prirodnih resurasa. Pluta ima jedinstvene i neuporedive karakteristike, koje je praktički nemoguće kopirati ili poboljšati. Sadrži 40 miliona ćelija na kvadratni centimetar, izgledom sliči na saće, što samo drvo štiti pred oštrim vremenskim uticajem i promenama temperature. Svaka ćelija deluje kao prirodni termo i zvučni izolator i istovremeno ublažuje udarce.