ULJE RMC HYBRID WOOD PROTECTOR E006 CHOCOLATE 2,5 L

RUBIO MONOCOAT COATINGS

Svi detalji o proizvodu
Materijal
Vrsta proizvoda Olje
Detalji
Svrha upotrebe Olje za terase
Specijalne karakteristike 1 komponentan