DETERGENT NETTAR DUE ZA DRVENE POVRŠINE 1 L

TOVER FLOOR CARE

Svi detalji o proizvodu
Materijal
Vrsta proizvoda Čistilo
Detalji
Svrha upotrebe Sredstvo za čišćenje parketa, Sredstvo za čišćenje za drvene terase