DETERGENT NETTAR DUE ZA DRVENE POVRŠINE 1 L

TOVER FLOOR CARE

Svi detalji o proizvodu
Materijal
Vrsta proizvoda Čistilo
Detalji
Svrha upotrebe Čistilo za lesene terase, Čistilo za parket